Blog

Latest Industry News

Zrób selfie, i wygraj Fiata 500X na weekend!

Uwaga, uwaga! Ogłaszamy konkurs!

Schermata+2014-04-07+alle+10.11.20Uwaga, uwaga! Ogłaszamy konkurs, w którym możesz wygrać mega nagrodę, a do tego sławę, popularność, uwielbienie ;-)… Wystarczy zrobić wyjątkowe selfie z widocznym w tle samochodem dowolnej marki dostępnej w salonie Auto Diug i przysłać je do nas, do piątku, 28 sierpnia 2015 r. Do wygrania samochód Fiat 500X lub inny z gamy modelowej Fiat, Alfa Romeo, Isuzu lub SsangYong, na weekend.
Tak więc wymyślaj, chwytaj chwilę, pstrykaj i wysyłaj do nas wyjątkowe selfie.

Nagrody czekają! Poniżej znajdziesz regulamin konkursu.
Organizatorem konkursu jest Auto Diug Multisalon.

 

.
REGULAMIN KONKURSU

 „Zrób selfie i wygraj Fiata 500X, na weekend”

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Auto Diug z siedzibą w Słupsku przy ul. Poznańskiej 74, NIP 842-100-28-68, REGON 770784577
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW, ZDJĘĆ I PRZEBIEGU KONKURSU

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy bez ograniczeń wiekowych.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 2 fotografie
 3. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być prezentowane na portalu www.autodiug.pl oraz profilu firmy na facebooku tj. Facebook.com/autodiug.
 4. Plik z pojedynczym zdjęciem nie może mieć rozmiaru większego niż 4 MB. Jakość zdjęcia musi być na tyle dobra, by można je wydrukować w formacie A4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
 5. Fotografie należy nadsyłać na konkurs za pośrednictwem e-maila: marketing@autodiug.pl lub dostarczyć osobiście na nośniku cyfrowym (CD/DVD/pendrive) do siedziby organizatora: Auto Diug w Słupsku przy ul. Poznańskiej 74.
 6. Każdy plik z fotografią powinien zawierać w nazwie imię i nazwisko autora/autorki, oraz liczbę porządkową, np. należy napisać „Jan_Nowak_1”.
 7. W wiadomości e-mail lub w pliku na nośniku cyfrowym należy podać imię i nazwisko autora/autorki zdjęć, wiek i miejsce zamieszkania oraz numer telefonu.
 8. Zdjęcia należy dostarczyć do organizatora do godz. 16.00 dnia 30 sierpnia 2015 roku (piątek). Prace nadesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymienionych wyżej wymogów.
 10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
 11. Organizator powołuje jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę.
 12. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo oraz wyróżnień.
 13. Wszystkie zdjęcia wezmą udział w konkursie na „Najpopularniejsze Selfie”. Głosowanie odbędzie się na Facebooku. Zdjęcia zostaną umieszczone na profilu organizatora na facebooku w dniu 2 września. Wygrywa zdjęcie, które otrzyma najwięcej polubień do dnia 12 września (do północy)
 14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26 sierpnia na stronie organizatora www.autodiug.pl oraz profilu na facebooku tj. Facebook.com/autodiug.
 15. Zwycięzcy wyłonieni przez jury otrzymają samochód Fiat 500X lub inny z gamy Modelowej dostępnej w salonie Auto Diug, na weekend (tj od piątku od godz. 16.00 do poniedziałku do godz. 9.00).

III. WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS

 1. Osoby zgłaszające zdjęcia oświadczają, że posiadają prawa autorskie i majątkowe do przesłanych fotografii lub posiadają zgodę na przesłanie zdjęć od osób, posiadających te prawa.
 2. Autorzy zdjęcia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z niniejszego regulaminu.
 3. Autorzy zdjęć oświadczają, że posiadają zgodę osób widniejących na fotografiach na publikację ich wizerunku w mediach.
 4. Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora), na portalu autodiug.pl, na portalu oraz profilu na facebooku tj. Facebook.com/autodiug.
Back to top
Umów się na serwis

Umów się na wizytę w serwisie

Temat

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wybierz date
[date date-234 date-format:mm/dd/yy first-day:1 buttons]

Twoje dane:

Imię i nazwisko

Firma

Dane samochodu:

Numer rejestracyjny

Numer VIN

Marka

Przebieg

Dane samochodu:

Typ usterki


Dodatkowy opis
X